İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kalite Komisyonu

GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. GÜLÇİN MUTLU

 

Başkan

Kalite Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Emre ÜNLÜ

Üye

Fakülte Sekreteri

Aydın USMAN

Üye

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Tuğba KARADAVUT

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi. Aysun TURUPCU

Üye

Arş. Gör / Öğr. Gör.

Ebru KIZILTAŞ

Üye

İdari Personel

Selma EKİNCİ

Üye

Öğrenci Temsilcisi

Kübra Efdal KILICI

Üye