İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Kalite Komisyonu

GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Bölüm Başkanı / Yardımcısı

Doç. Dr. Emre ÜNLÜ

Başkan

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr.Üy. Özge ÜNLÜ

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üy.Bora GÖRGÜN

Üye