İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Kalite Komisyonu

GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Bölüm Başkanı / Yardımcısı

Doç. Dr. Sibel YOLERİ

Başkan

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Miray ÖZÖZEN DANACI

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi İrem GÜRGAH OĞUL

Üye