2023/2024 AKADEMİK YILI

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

ADI SOYADI

GÖREVİ

Gülbeste DURGUN SARAL

İlgili sektörde yönetici ya da sektör tem.

-

Meslek odası temsilcisi

Aleyna ABUŞKA

Mezun temsilcisi

Beyza CAN

Öğrenci temsilcisi

Prof. Dr. Ece ZEHİR TOPKAYA

Bölüm başkanı

Doç. Dr. Didem KOBAN KOÇ

Öğretim elemanı

Doç. Dr. Onur ERGÜNAY

Öğretim elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Vasfiye GEÇKİN

Öğretim elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Nurdan KAVAKLI ULUTAŞ

Öğretim elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye DİMİCİ

Öğretim elemanı