İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı eğitim-öğretim faaliyetlerine 2020-2021 güz yarıyılında lisans programı ile başlamıştır. Lisans programının eğitim dili İngilizce ve eğitim süresi 4 yıldır. Ana bilim dalında 4 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı: Matematik öğretimi için gerekli olan alan ve pedagoji bilgisine sahip; matemetik eğitiminde yenilikçi teknolojileri öğretim faaliyetlerine entegre edebilen; sistematik düşünebilen, kendini ifade edebilen, araştıran ve sorgulayan, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları takip edebilen, mesleki motivasyonu ve özgüveni yüksek, nitelikli öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden aldıkları temel derslerle alan bilgilerini, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden aldıkları derslerle pedagojik formasyonlarını, Matematik Eğitim Anabilim Dalı’ndan aldıkları alan eğitimi dersleriyle mesleki uzmanlık bilgi ve becerilerini kazanarak, İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği programı lisans diplomasını elde ederler.

Misyon ve Vizyon: İzmir Demokrasi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının misyonu, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik bilgi ve deneyimlerini güçlendirecek öğrenme ortamlarını tasarlamak, uygulamak ve geliştirmenin yanı sıra, onların kişisel gelişimlerini de merkeze alarak sosyal ilişkilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yol açacak faaliyetlere yönlendirmektir. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının vizyonu, matematik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmelere ayak uydurarak öğrencilerine çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi ve becerileri kazandırabilecek nitelikte öğretmenler yetiştirmektir.

Kazanılan Dereceler: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Derecesi,

İlköğretim Matematik Öğretmeni İş Olanakları: Matematik Eğitimi lisans programının amacı; dört yıllık eğitimden sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmî ilköğretim okullarında matematik öğretmeni olarak görev yapan öğretmenler yetiştirmektir. Ayrıca, lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenimlerine devam ederek akademisyen de olabilmektedirler.