GENEL BİLGİLER: Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, 2018–2019 eğitim-öğretim yılından beri yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Eğitim öğretim faaliyetleri, alanında uzman öğretim elemanlarından oluşan dinamik bir kadroyla, alandaki gelişme ve değişmelere uygun, demokratik ve katılımcı bir ortamda gerçekleştirilmektedir. Halen anabilim dalımızda 3 profesör, 2 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.


Amaçlar

Eğitim programları ve öğretim anabilim dalının görev alanları; bilimsel araştırma becerilerini kullanabilen; çalışmalarında bilimsel etik kuralları dikkate alan; bireye, topluma ve çevreye duyarlı; problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş; bağımsız ve işbirlikli çalışabilen; alanındaki yenilik ve gelişmeleri takip edip çalışmalarına yansıtabilen program geliştirme uzmanı yetiştirmektir.

 

Kabul Koşulları

ALES EA (veya YÖK’ün eşdeğer olarak kabul ettiği GRE ve GMAT sınavlarından)  en az 60 puan almak, Eğitim Fakültesi Mezunu olmak.


MezuniyetKoşulları
Öğrenciler mezun olabilmek için en az 3.00 akademik ortamalaya sahip olmalı (4.00 üzerinden); 21 krediyi tamamlamış olmalı; bir araştırma semineri sunmuş olmalı ve bir tezi başarılı bir biçimde hazırlamış ve savunmuş olmalıdırlar.

İstihdam Olanakları
Mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kurumlarda program geliştirme uzmanı olarak, ayrıca özel ve kamu kurumlarının hizmet içi eğitim birimlerinde uzman olarak çalışabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Eğitim Programları ve Öğretim alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans