İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Kalite Komisyonu

GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ece Zehir TOPKAYA

Başkan

Bölüm Yardımcısı

Doç. Dr Onur ERGÜNAY

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Vasfiye GEÇKİN

Üye