İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Kalite Komisyonu

GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Bölüm Başkanı / Yardımcısı

Prof. Dr. Ece Zehir TOPKAYA

Başkan

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Vasfiye GEÇKİN

Üye

Öğretim Üyesi

Doç. Dr Onur ERGÜNAY

Üye