2023/2024 AKADEMİK YILI

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

ADI SOYADI

GÖREVİ

Burcu BAYRAKTAR

İlgili sektörde yönetici ya da sektör tem.

Öykü Sena ÖZ

Mezun temsilcisi

Ceren KÖK

Lisans öğrencisi

Prof. Dr. Sabahattin DENİZ

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Abdurrahman ILĞAN

                                      Öğretim elemanı

Prof. Dr. Şükran TOK

     Öğretim elemanı

Doç. D. ESRA ASICI

     Öğretim elemanı

Doç. Dr. Tuğba KARADAVUT

     Öğretim elemanı