Hakkında

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 2018 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı kadrosunda 1 profesör, 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. 4 yıllık Lisans programı (1 senelik zorunlu hazırlık sınıfı sonrasında) 2018-2019 Akademik Yılı Güz döneminde ilk öğrencilerini alarak, eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Ayrıca, 2019-2020 Akademik Yılı Güz dönemi itibariyle de İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Misyon: İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalının amacı, öğrencilerine yabancı dil olarak İngilizce öğretimi, dil edinimi, dil-kültür etkileşimi, edebiyat öğretimi gibi konularda güncel öğretim ilke ve yöntemlerini uygulayabilen, öğretmenlik bilgi, beceri ve yeteneklerine sahip, analitik düşünebilen saygın İngilizce öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlar. Vizyon: İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temel aldığı 4 yıllık lisans programıyla, çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüzün hedefi, ülkemizde ve dünyada gelişen kültür ve dil etkileşimini yorumlayabilen, uluslar arası ortak bir dil olarak kabul edilen İngiliz dilinin öğretimiyle dünya insanı oluşumuna katkıda bulunan, mesleğinde başarılı eğitimciler yetiştirmektir. Kazanılan Dereceler: İngilizce Öğretmenliği Lisans Derecesi, İngilizce Öğretmeni İş Olanakları: Lisans programını tamamlayan mezunlarımız devlet ve özel okullarda İngilizce Öğretmeni olarak çalışabilir. Ayrıca mezunlarımız yeterli şartları sağlamaları durumunda lisansüstü programlara başvurabilir, kariyerlerine akademisyen olarak devam edebilir. Mezunlarımız, eğitim sektörünün yanı sıra turizm, çevirmenlik ve özel sektör gibi alanlarda da çalışabilir.