Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü

Duyurular

Önemli: 

2023-2024 Güz Yarıyılı Pedagojik Formasyon Ara Sınav (Vize) Programı (Güncellenmiş)

2023-2024 Güz Yarıyılı Pedagojik Formasyon Ara Sınav (Vize) Programına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Değerli Öğrenciler,

2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ara sınavları (vize), ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. 13-15 Kasım tarihlerinde dersler işlenecektir.

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge için TIKLAYINIZ.

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğretmenlik uygulama dersi dosyası için TIKLAYINIZ.

 

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon dersleri İzmir Demokrasi Üniversitesi Uzundere Yerleşkesi'nde yürütülecektir. Bilgi için TIKLAYINIZ.

Pedagojik Formasyon başvuru dilekçesine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Pedagojik Formasyon dersi alan öğrencilerimizin alacak oldukları Eğitime Giriş ve Rehberlik ve Özel Eğitim dersi için ders sorumluluları tarafından Teams üzerinden sınıf açılarak öğrenciler dahil edilecektir. 

Önemli Not 1: Pedagojik Formasyon Dersleri Uzundere Yerleşkesinde Yapılacaktır.

Önemli Not 2: Pedagojik formasyon eğitimi sadece 02.10.2023 Pazartesi günü yapılmayacak olup, bu derslerin telafisi ilerleyen haftalarda yapılacaktır.

PEDAGOJİK FORMASYON (GÜNCELLEME)

Sadece mezun grubu derslerinde değişiklik yapılmıştır, Öğretim İlke ve Yöntemleri dersi (alttan alanlar için) programa eklenmiştır. Ders programı 9 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerlidir.

Programa ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

2023-2024 Güz yarıyılı Pedagojik Formasyon / Öğretmenlik Uygulaması derslerinin uygulama kısmı için MEB okulları ve dersin teorik kısmı için dersi yürütecek üniversitemiz öğretim üyelerine ilişkin bilgiler belirlenmiştir. Öğretmenlik uygulaması dersi haftada 1 saat teorik ve 8 saat okul uygulamasından oluşmaktadır. Öğretmenlik uygulaması derslerini geçen yarıyılda derslere başlamış, bu yarıyıla ait derslerini başarı ile tamamlamış ve 2023 Güz döneminde de kalan formasyon derslerine devam etmekte olan öğrenciler katılacaktır.
 
Staj 9 Ekim 2023 tarihi itibari ile başlamıştır ve toplam 12 hafta sürecektir. Öğrencilerin staj (uygulama) derslerinde devamsızlık yapma hakları yoktur ve 12 hafta sürekli katılım gerekmektedir. Haftalık 8 saat devam zorunluluğu 9 Ekim tarihi itibari ile ilk haftadan geçerlidir. 
Formasyon/ Öğretmenlik Uygulaması dersini alan öğrencilerimizin
- Dersin 1 saatlik teorik kısmı için üniversitemiz (İDÜ) öğretim elemanı/üyesi ile iletişime geçmeleri ve teorik ders saatleri ile ilgili bilgi edinmeleri (Bu hafta sonuna doğru netlik kazanabilecektir)

 

- MEB okulları ile iletişime geçmeleri, okullara gitmeleri, branşlarında kendilerinden sorumlu olan MEB öğretmenleriyle görüşüp katılacakları ders gün ve saatlerini belirlemeleri,
 
- 8 saat boyunca okulda olacakları ders gün ve saatlerine yönelik İDÜ öğretim üyesine teslim etmek üzere kişisel çizelgelerini oluşturmaları,
 
- Bu haftaya ait 8 saatlik uygulama derslerine Meb öğretmenlerinin denetiminde katılmaları,
 
gerekmektedir.
 
Okul listeleri için TIKLAYINIZ
 
 

2023-2024 Güz Yarıyılı Pedagojik Formasyon derslerine ait şubeler (öğrencilerce ekle-sil döneminde yapılan ekstra bireysel değiştirmeler dikkate alınmadan) sınıfların fiziksel şartları, hijyen koşulları vb. sebeplerden ötürü programın ilk haftasında kararlaştırılan sınıf sayıları bağlamında yeniden düzenlenmiştir. Bu sebeple şubelerdeki öğrencilerin bundan sonraki TÜM derslerine aşağıda bulunan listeleri takip ederek devam etmeleri gerekmektedir. Listelerde değişiklik yapılmayacaktır, şubelendirmelerde formasyon derslerine ayrılan ders gün ve saatleri dışına çıkılmamış, öğrenciler şubelere rastgele atanmıştır. Programın sağlıklı yürümesi için şubelendirmenin son halinin dikkate alınması önemlidir. Listelere ulaşmak için

Eğitim Psikolojisi için TIKLAYINIZ

Eğitime Giriş için TIKLAYINIZ

Ölçme ve Değerlendirme için TIKLAYINIZ

Sınıf Yönetimi için TIKLAYINIZ