2023/2024 AKADEMİK YILI

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

ADI SOYADI

GÖREVİ

Gülbeste DURGUN SARAL

İlgili sektörde yönetici ya da sektör tem.

-

Meslek odası temsilcisi

Beyza GÜRSOY

Mezun temsilcisi

Çiçek ÇELİK

Öğrenci temsilcisi

Doç. Dr. Emre ÜNLÜ

Bölüm başkanı

Dr.Öğr. Üyesi. Özge ÜNLÜ

Öğretim elemanı

Dr.Öğr. Üyesi. Bora ÜNLÜ

Öğretim elemanı