Hakkında

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı 2018 yılında kurulmuştur. Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı eğitim- öğretime 2018-2019 yılında başlamıştır. Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı kadrosunda 1 doçent ve 3 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. İzmir Demokrasi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı, sistematik düşünebilen, sorgulayan, araştıran, sinerjik çalışmalar yapabilen, bilim ve teknolojiyi kullanarak insan doğasına hitap eden nitelikli eğitimi yakalayabilen yenilikçi yöntem ve teknikleri araştıran ve mesleki açıdan uygulayan öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemesinin yanı sıra okul öncesi eğitim alanında bilimsel çalışmalar yaparak alana katkıda bulunmayı amaçlaması ile farkını ortaya koymaktadır. Öğrenciler, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden aldıkları temel derslerle alan bilgilerini, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden aldıkları derslerle pedagojik formasyonlarını, Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı’ndan aldıkları alan eğitimi dersleriyle mesleki uzmanlık bilgi ve becerilerini kazanarak, İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği programı lisans diplomasını elde ederler. Misyon: Çağdaş ve demokratik çağın gerektirdiği, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırmacı, girişimci, eleştirel bakış açısına sahip, analitik düşünebilen, özgüveni yüksek, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, iletişim becerileri gelişmiş, çağın koşullarına göre kendini geliştirebilecek gerekli donanım ve motivasyona sahip, mesleki açıdan öncü, öğrenmeye istekli karakter ve becerilere sahip olarak, gelişimsel ve eğitsel açıdan başarılı, sağlıklı, huzurlu çocuklar yetiştirmeyi ve aileleri ve toplumu çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatmayı kendine amaç edinmiş, insan haklarına saygılı, nitelikli öğretmenler yetiştiren bir anabilim dalı olmak. Vizyon: Ülkemizin ve dünyanın sorun ve gereksinimlerine duyarlı, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde öncü ve tercih edilen bir program olmak, okul öncesi eğitimin ülke düzeyinde tanıtılması, öneminin vurgulanması ve yaygınlaştırılması için nitelikli çalışmalar yapmak, çocukların etkili okul öncesi eğitim alarak başarılı bir şekilde ilkokula hazırlanmasını sağlamak, alandaki çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği uluslararası gelişme ve değişmeleri izlemek, ülkemize kazandırmak, geliştirdiği gelişimsel ve eğitsel programlarla erken çocukluk döneminin kalitesini arttırmak, geniş kitlelerin bilinçlenmesini sağlamak, özsaygısı yüksek, mesleki ve alan bilgisi donanımlı, topluma duyarlı, çocukları seven, koruyan, gelişimlerini destekleyen okul öncesi öğretmenleri yetiştirmek. Kazanılan Dereceler: Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Derecesi, Okul Öncesi Öğretmeni İş Olanakları: Lisans programını tamamlayan mezunlarımız eğitim sektöründe; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okulları ve anasınıflarında, üniversitelerin uygulama anaokullarında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda (Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlükleri, Çocuk Destek Merkezleri), özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve hastane okullarında okul öncesi öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca mezunlarımız, yeterli koşulları sağlamaları durumunda lisansüstü programlara başvurabilir, kariyerlerine akademisyen veya anaokulu yöneticisi olarak devam edebilirler. Bu fırsatların yanı sıra mezunlarımız, çocuk yayıncılığı, radyo ve televizyonda çocuk programları, çocuklar için çizgi film ve animasyon, oyuncak sektörü gibi alanlarda da ilgileri doğrultusunda çalışabilirler.