Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı eğitim-öğretim faaliyetlerine 2018-2019 güz yarıyılında lisans programı ile başlamıştır. Anabilim dalı kadrosunda 5 doçent bulunmaktadır. Lisans programının eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programının amacı; eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, endüstri ve adalet kurumları gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda bireylerin kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki gelişimlerine yönelik etkili psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunabilen; mesleki etik ilke ve kurallara bağlı; bireysel ve kültürel farklılıklara duyarlı; alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eden çağdaş psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

 

Öğretim programı; alan, meslek bilgisi ve genel kültür dersleri, seminerler, öğrencilerin süpervizyon denetiminde bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamaları, ilgili kurumlarda staj deneyimleri ve alan çalışmaları aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin değerlendirilmesi sınavlar, psikolojik danışma uygulamaları, proje sunumları ve grup çalışmaları ile yapılacaktır.

Programdan mezun olacak öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapmak üzere “okul psikolojik danışmanı (rehber öğretmen)”; Ayrıca özel psikolojik danışma merkezleri, aile ve çocuk mahkemeleri, üniversite psikolojik danışma merkezleri, sağlık ve endüstri kurumlarında görev yapmak üzere “psikolojik danışman” ünvanını alacaklardır.