İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Kalite Komisyonu

GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Bölüm Başkanı / Yardımcısı

Doç. Dr. Gülay BOZKURT

Başkan

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Nur BAŞTÜRK ŞAHİN

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Bahar DİNÇER ÇAVUŞ

Üye