İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Kalite Komisyonu

GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Bölüm Başkanı / Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi.Ahmet Çağlar ÖZDOĞAN

Başkan

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi.Aylin Kirişçi SARIKAYA

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi. Mine Muyan Yılık

Üye