2023/2024 AKADEMİK YILI

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

ADI SOYADI

GÖREVİ

Buket GÜLMEZ

İlgili sektörde yönetici

-

Meslek odası temsilcisi

-

Mezun temsilcisi

Kardelen KAYA

Öğrenci temsilcisi

Doç. Dr. Gülay BOZKURT

Bölüm başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Nur BAŞTÜRK ŞAHİN

Öğretim elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Bahar DİNÇER ÇAVUŞ

Öğretim elemanı

Gamze BURKAN

Lisans Öğrencisi