Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi ve Ölçme ve Değerlendirme olmak üzere 4 ayrı anabilim dalından oluşmaktadır.

Amaçlar

Eğitim Bilimleri Bölümü olarak; evrensel ve etik değerler ışığında, bilim ve teknolojinin ilkelerine bağlı kalarak öğretim ve araştırma yapmak, toplum hizmetleri sunmak; araştırmacı, girişimci, üst düzey düşünme becerileri gelişmiş, özgüvenli, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, mesleki açıdan öncülük edebilecek yaşam boyu öğrenme becerileri gelişmiş, yüksek nitelikli öğretmenler yetiştiren bir bölüm olmak ve eğitim politikalarının oluşturulmasında, geliştirilmesinde ve uygulanmasında etkili olan, üstün nitelikli, çağdaş uzmanlar yetiştirmektir. Ayrıca bölüm, üniversite mezunu olup da öğretmenlik sertifikası almak isteyenler için program düzenlemek ve uygulamak; eğitim araştırmaları yapmak; eğitim-öğretim ile ilgili konularda çeşitli kurumlarla işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur.