Prof. Dr. Sabahattin DENİZ

Dekan  - Başkan

 Prof. Dr. Abdurrahman İLĞAN

Üye

 Prof. Dr. Neşe GÜLER      

Üye

 Prof. Dr. Türkay Nuri TOK       

Üye

 Doç. Dr. Emre ÜNLÜ

Üye

 Doç. Dr. Esra ASICI      

Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Vasfiye GEÇKİN

Üye