Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Anabilim Dalı 2018 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı kadrosunda 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı, genel eğitim programlarının, bir diğer deyişle geleneksel okul eğitiminin dışında veya okulunda aldığı eğitime  ek olarak özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan  öğrenci gruplarına eğitim desteği sağlayabilecek öğretmenler yetiştirmeyi amaçlar. Bu program, içerik olarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenen Zihin Yetersizliği (ZY), Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB, Öğrenme Güçlüğü (ÖG), Özel Yetenek (ÖY), İşitme Yetersizliği (İY), Görme Yetersizliği (GY) alanlarında veya bu alanların kesişiminde yer alan öğrencilerin (a) tanılanmasına, (b) akademik, sosyal ve duygusal alanlarda geliştirilmesine ve (c) etkililiğine yönelik kanı elde edilen müdahale yöntemlerine yönelik bilgi ve becerilerin edinilmesini sağlar. 2015 yılına kadar ayrı ayrı lisans verilmekte olan program, 2015 yılından sonra Özel Eğitim Öğretmenliği adı altında birleştirilmiş tek bir program gibi gözükse de, programa kayıt olan öğrencilerimiz lisans programının dördüncü/son senesinde Üniversitenin olanaklarını göz önünde bulundurarak seçtiği alt disipline özgü seçmeli dersler alarak uzmanlaşabilecektir.