IDU

AKADEMİK PERSONEL

0
IDU

Prof. Dr. Sabahattin DENİZ


Eğitim Bilimleri Bölümü


Eğitim Programları ve Öğretim

0232 260 1001

1

sabahattin.deniz@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Prof. Dr. İlke EVİN GENCEL


Eğitim Bilimleri Bölümü


Eğitim Programları ve Öğretim

0232 260 1001

175

ilke.evingencel@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Prof. Dr. Şükran TOK


Eğitim Bilimleri Bölümü


Eğitim Programları ve Öğretim

0232 260 1001

267

sukran.tok@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Prof. Dr. Türkay Nuri TOK


Eğitim Bilimleri Bölümü


Eğitim Yönetimi

0232 260 1001

276

turkay.tok@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Prof. Dr. Neşe GÜLER


Eğitim Bilimleri Bölümü


Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.

0232 260 1001

267

nese.guler@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Prof. Dr. Abdurrahman İLĞAN


Eğitim Bilimleri Bölümü


Eğitim Yönetimi

0232 260 1001

253

abdurrahman.ilgan@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Doç. Dr. Orkide BAKALIM


Eğitim Bilimleri Bölümü


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

0232 260 1001

258

orkide.bakalim@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin ÖZTÜRK


Eğitim Bilimleri Bölümü


Eğitim Programları ve Öğretim

0232 260 1001

1

nesrin.ozturk@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin MUTLU


Eğitim Bilimleri Bölümü


Eğitim Programları ve Öğretimi

0232 260 1001

270

gulcin.mutlu@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Dr. Öğr. Üyesi Ümüt ARSLAN


Eğitim Bilimleri Bölümü


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

0232 260 1001

0

umut.arslan@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Dr. Öğr. Üyesi Mine MUYAN YILIK


Eğitim Bilimleri Bölümü


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

0232 260 1001

151

mine.muyan@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Arş.Gör. Ömer Tuğşad Akgül


Eğitim Bilimleri Bölümü


Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

0232 260 1001

1

omertugsad.akgul@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

48
IDU

Doç. Dr. Emre ÜNLÜ


Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü


Zihinsel Engelliler Eğitimi

1

1

emre.unlu@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Seher ÇALIKOĞLU


Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü


Özel Eğitim Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

0232 260 1001

49

burcu.calikoglu@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Dr. Öğr. Üyesi Bora GÖRGÜN


Özel Eğitim Bölümü


Zihin Engelliler Eğitimi

0232 260 1001

1

bora.gorgun@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Arş.Gör. Bedirhan Özoğul


Özel Eğitim Bölümü


Zihin Engelliler Eğitimi Anabilimi Dalı

0232 260 1001

1

bedirhan.ozgul@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

49
IDU

Doç. Dr. Sibel YOLERİ


Temel Eğitim Bölümü


Okul Öncesi Eğitimi

0232 260 1001

522

sibel.yoleri@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR


Temel Eğitim Bölümü


Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

0232 260 1001

212

munevver.cyasar@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Doç. Dr. Miray ÖZÖZEN DANACI


Temel Eğitim Bölümü


Okul Öncesi Eğitimi

0232 260 1001

431

miray.ozozen@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Doç. Dr. Behsat SAVAŞ


Temel Eğitim Bölümü


Sınıf Eğitimi

0232 260 1001

1

behsat.savas@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

50
IDU

Prof. Dr. Dilek İNAN


Yabancı Diller Eğitimi Bölümü


İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

0232 260 1001

1

dilek.inan@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Doç. Dr. Didem KOBAN KOC


Yabanci Diller Egitimi Bolumu


İngiliz Dili Egitimi Anabilim Dalı

0232 260 1001

212

didem.koban@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Dr. Öğr. Üyesi Nurdan KAVAKLI


Yabancı Diller Eğitimi Bölümü


İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

0232 260 1001

431

nurdan.kavakli@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Dr. Öğr. Üyesi Vasfiye Geçkin


Yabancı Diller Eğitimi Bölümü


İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

0232 260 1001

212

vasfiye.geckin@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah TIKIZ ERTÜRK


Yabancı Diller Eğitimi Bölümü


İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

0232 260 1001

0

gulsah.tikiz@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

51
IDU

Dr. Öğr. Üyesi Gülay BOZKURT


Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü


Matematik Eğitimi

0232 260 1001

0

gulay.bozkurt@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye AYAN CİVAK


Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü


Matematik Eğitimi

0232 260 1001

0

rukiye.ayancivak@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Dr. Öğr. Üyesi Bahar DİNÇER


Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü


Matematik Eğitimi

0232 260 1001

0

bahar.dincer@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

195